Ежедневник A5 147 x 207 мм 136 л. "Прага на закате"